Achiziția serviciilor de audit

Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chişinău” invită instituţiile licenţiate de audit la concurs pentru achiziţia serviciilor privind efectuarea auditului

Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chişinău” invită instituţiile licenţiate de audit
la concurs pentru achiziţia serviciilor privind efectuarea auditului situaţiilor
financiare a întreprinderii pe anul 2019.
Termen limită de prezentare a ofertelor de preţ pînă la data de 23.08.2019, ora 10:00
pe adresa: str.Mitropolit Petru Movilă 35, mun.Chişinău, MD-2004.
Telefon de contact: (0-22) 24-04-16 (cancelaria); (0-22) 24-13-07 (contabil-şef).

Pin It

Leave a Comment