Achiziția serviciilor de audit

Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chişinău” invită instituţiile licenţiate de audit la concurs de oferte pentru achiziţia serviciilor privind

Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chişinău” invită instituţiile licenţiate de audit
la concurs de oferte pentru achiziţia serviciilor privind efectuarea auditului situaţiilor
financiare a întreprinderii pe anul 2017 și 2018.
Termen limită de prezentare a ofertelor de preţ pînă la data de 07.05.2018, ora 10:00.
Adresa: str.Mitropolit Petru Movilă 35, mun.Chişinău, MD-2004.
Telefon de contact: (0-22) 24-04-16 (cancelaria); (0-22) 24-13-07 (contabil-şef).

Pin It

Leave a Comment