Suplimentar la anunţul din 23 iulie 2019 privind invitaţia la concursul ofertelor privind achiziţionarea  serviciilor de efctuare a auditului situaţiilor financiare a ȋntreprinderii pentru anul 2019, Ȋ.S. “Combinatul Poligrafic din Chișinău” stabiliște următoarele cerinţe ȋn caietul de sarcini:

  1. Auditorul se obligă să participe la inventarierea bunurilor materiale a ȋntreprinderii ȋn luna noiembrie 2019;
  2. Auditul situaţiilor financiare pentru anul 2019 să fie efectuat ȋn perioada lunilor februarie-martie anului 2020.

Termenul de prezentare a ofertelor se prelungește pȋnă la 13 septembrie 2019.

Pin It

Leave a Comment