Anunţ de achiziţionare a Sistemului Informaţional Integral de Evidenţă Contabilă bazat pe platforma “1C” (instalarea, menţinerea și instruirea personalului)

Ȋ.S. “Combinatul Poligrafic din Chișinău” ȋnvită companiile lecinţiate la concurs de oferte privind achiziţionare a a Sistemului Informaţional

Ȋ.S. “Combinatul Poligrafic din Chișinău” ȋnvită companiile lecinţiate la concurs de oferte privind achiziţionare a a Sistemului Informaţional Integral de Evidenţă Contabilă bazat pe platforma “1C” (instalarea, menţinerea și instruirea personalului).

Termen limită de prezentare a ofertelor de preţ: pînă la data de 01 noiembrie 2019, ora 10:00.
Adresa: str.Mitropolit Petru Movilă 35, mun.Chişinău, MD-2004.
Telefon de contact: (0-22) 24-04-16 (cancelaria); (0-22) 24-13-07 (contabil-şef).

Pin It

Leave a Comment