Ȋ.S. “Combinatul Poligrafic din Chișinău” ȋnvită companiile lecinţiate la concurs de oferte privind achiziţionare a a Sistemului Informaţional Integral de Evidenţă Contabilă bazat pe platforma “1C” (instalarea, menţinerea și instruirea personalului).

Termen limită de prezentare a ofertelor de preţ: pînă la data de 01 noiembrie 2019, ora 10:00.
Adresa: str.Mitropolit Petru Movilă 35, mun.Chişinău, MD-2004.
Telefon de contact: (0-22) 24-04-16 (cancelaria); (0-22) 24-13-07 (contabil-şef).
Suplimentar la anunţul din 23 iulie 2019 privind invitaţia la concursul ofertelor privind achiziţionarea  serviciilor de efctuare a auditului situaţiilor financiare a ȋntreprinderii pentru anul 2019, Ȋ.S. “Combinatul Poligrafic din Chișinău” stabiliște următoarele cerinţe ȋn caietul de sarcini:

  1. Auditorul se obligă să participe la inventarierea bunurilor materiale a ȋntreprinderii ȋn luna noiembrie 2019;
  2. Auditul situaţiilor financiare pentru anul 2019 să fie efectuat ȋn perioada lunilor februarie-martie anului 2020.

Termenul de prezentare a ofertelor se prelungește pȋnă la 13 septembrie 2019.Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chişinău” invită instituţiile licenţiate de audit
la concurs pentru achiziţia serviciilor privind efectuarea auditului situaţiilor
financiare a întreprinderii pe anul 2019.
Termen limită de prezentare a ofertelor de preţ pînă la data de 23.08.2019, ora 10:00
pe adresa: str.Mitropolit Petru Movilă 35, mun.Chişinău, MD-2004.
Telefon de contact: (0-22) 24-04-16 (cancelaria); (0-22) 24-13-07 (contabil-şef).Ȋ.S. “Combinatul Poligrafic din Chișinău” organizează o licitaţie pentru achiziţionarea hârtiei ofset speciale.

Detaliile achiziţiei (valoarea estimată, caietul de sarcini, documentaţia, etc.) sunt publicate la siteul “achizitii.md”. Numărul licitaţiei 21009087.Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chişinău” invită instituţiile licenţiate de audit
la concurs de oferte pentru achiziţia serviciilor privind efectuarea auditului situaţiilor
financiare a întreprinderii pe anul 2017 și 2018.
Termen limită de prezentare a ofertelor de preţ pînă la data de 07.05.2018, ora 10:00.
Adresa: str.Mitropolit Petru Movilă 35, mun.Chişinău, MD-2004.
Telefon de contact: (0-22) 24-04-16 (cancelaria); (0-22) 24-13-07 (contabil-şef).