Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chişinău” invită instituţiile licenţiate de audit
la concurs de oferte pentru achiziţia serviciilor privind efectuarea auditului situaţiilor
financiare a întreprinderii pe anul 2017 și 2018.
Termen limită de prezentare a ofertelor de preţ pînă la data de 07.05.2018, ora 10:00.
Adresa: str.Mitropolit Petru Movilă 35, mun.Chişinău, MD-2004.
Telefon de contact: (0-22) 24-04-16 (cancelaria); (0-22) 24-13-07 (contabil-şef).